ข้ามไปยังเนื้อหา

King Birthday By Anusara M6/2

 http://www.escati.com/king-of-thailand/

1

Advertisements

ส.ค.บ. ม.6 อนุสรา อารีราษฎร์ ม.6/2

Phrasal Verbs List By Anusara Areerate M6/2

get up get out of bed ลุกออกจากเตียง I got up early today to study for my exam.
get up stand ยืน You should get up and give the elderly man your seat.
give someone away reveal hidden information about someone เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับคนซ่อน His wife gave him away to the police.
give someone away take the bride to the altar ใช่เจ้าสาวไปยังเเท่นบูชา My father gave me away at my wedding.
give something away ruin a secret ทำลายความลับ My little sister gave the surprise party away by accident.
give something away give something to someone for free    ได้ฟรี The library was giving away old books on Friday.
give something back return a borrowed item ส่งรายการยืมกลับ I have to give these skates back to Franz before his hockey game.
give in reluctantly stop fighting or arguing ยอมแพ้ My boyfriend didn’t want to go to the ballet, but he finally gave in.
give something out give to many people (usually at no cost) ให้กับคนจำนวนมาก(โดยปกติไม่มีค่าใช้จ่าย) They were giving out free perfume samples at the department store.
give something up quit a habit  เลิกนิสัย I am giving up smoking as of January 1st.
give up stop trying หยุดการพยายามที่ My maths homework was too difficult so I gave up.
go after someone follow someone ตามคนอื่น My brother tried to go after the thief in his car.

Basic vocabulary By Anusara M6/2

http://www.esl-lab.com/vocab/v-subjects.htm

 

This slideshow requires JavaScript.

Asean Thailand By Anssars M.6/2

http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/07.html

Asean By Anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

Time By anusara Areerate M.5/2 No.16

My watch always gains 10 minutes a day.

 
Hear the storyline. Jane’s watch gains ten minutes a day, while Mary’s watch loses ten minutes a day.  Jane can put up with her watch, but Mary seems to be tired of hers….
       
  Jane: My watch always gains ten minutes a day.
  Mary: That’s funny.  My watch always loses ten minutes a day.
  Jane: No kidding.
  Mary: I’m serious.  Every morning I set my watch by the radio, but it still loses ten minutes.
  Jane: You know what you can do?
  Mary: Throw it away and buy a new one?
  Jane: No, you don’t have to.  You only need to put your watch back ten minutes everyday.
  Mary: So you put your watch back ten minutes everyday?
  Jane: Yeah, that’s what I’m doing.
  Mary: Why bother?  Just buy a new watch.  It doesn’t cost much.  Besides, I just can’t put up with this thing any more.
       

English Test online By Anusars M.5/2

http://www.engtest.net/

ความหมายคำศัพท์จาก Google By Anusara M.5/2

component
n. ส่วนประกอบ Syn. element,ingredient

proverd By Anusara M.5/2

Rome was not balltin a day   กรุงโรมไม่ได้สรางเสร็จเพียงเดือนเดียว

Much talks little work               พูดง่ายทำยาก

Everybody in love in bllind.  ความรักทำให้คนตาบอด

Women are necessary evils. สตรีเป็นศัตรูที่เราจำเป็นต้องมี

Two heads are better than one.  สองหัวดีกว่าหัวเดียว

นิทานคุณธรรม By Anusara M.5/2

http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/benjamas_y/fables/index.html

handmade book By Anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

เรียนภาษาไทยกับครูลินลี่ By anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

เรียนภาษาไทยกับครูลินลี่ By Ansara M.5/2

http://youtu.be/JbEFCbqvXbE

Reading ming mapping By Anusara M.5/2

Skoolbuz By Anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

โครงงานภาษาอังกฤษ Project work By anusara M.5/2

มหัศจรรย์การอ่านจากใบลานสู่ดิจิตอล By anusara M.5/2

http://www.buzzidea.tv/player/buzzideaplayer.swf?id=1018&autoplay=no&username=
www.buzzidea.tv

Song For You…..”Don’t Rain On My Parade” By Anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

4000 word for you ม.ปลาย By Anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย By Anusara M.5/2

1  คำศัพท์พื้นฐาน ( พื้นฐานมากจริง ๆ ) 1000 คำ    Download
2  คำศัพท์น่ารู้ อีก 3000 คำ  OXFORD             Download
3  คำศัทพ์แยกตาม หมวดหมู่                           Download

http://www.unigang.com

วัฒนธรรมต่างชาติที่เด็กไทยไม่ยอมรับ By อนุสรา M5/2

อันดับ 2 จามหรือสั่งน้ำมูกเสียงดัง

 

 

 

                โอ้โห อย่าเรียกว่าเสียงดังจะดีกว่า ขอให้เรียกว่าแผ่นดินไหว อะไรมันจะสั่งดังกันได้ขนาดนั้น !!! โดยเฉพาะบนรถบัสหรือรถไฟเนี่ย สั่งน้ำมูกทีแบบสนั่นเสียงดังไปทั้งรถ พูดอย่างนี้อาจไม่เห็นภาพ แต่ถ้าใครเจอจะต้องตกใจแน่นอน เพราะมันดังจริงๆ ค่ะ บางทีบนโต๊ะกินข้าวนี่แหละ กำลังจะตักข้าวเข้าปาก คุณเพื่อนข้างๆ ดันสั่งซื้ดๆ แบบไม่เกรงใจ เล่นเอากินข้าวมื้อนั้นไม่ลงไปเลย หรือบางทีนั่งรถไฟ กำลังเหล่คนหล่ออยู่เพลินๆ ปรากฏพ่อคุณดันสั่งน้้ำมูกออกมา ฟื้ดดดดดดดดดดด โอ้โห ความหล่อหายเกลี้ยง

 

 

 

 

 

English Game on Facebook By Anusara M.5/2

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Mother Poem By Anusara M.5/2

A mothers like a ray of sunshine
Whose heart is just pure gold.
A mother beams with happiness
that’ll never grow old.
She’ll stay in my heart forever
As if she were inside
We’ve shared so many things,
We laughed, we smiled, we cried.
I love my mother very much
and still throughout the years
We share the mother daughter love,
and always when I fear,
I know I’ll always have my mother
somewhere very near!

 

 

 

 

 

 

วันอาสาฬหบ By anusara M.5/2

 

 http://www.gorsworld.com/index.php?option=com

 

ประวัติสุนทรภู่ โดย น.ส. อนุสรา ม.5/2

 

 

 

 

 

ประวัติสุนทรภู่ โดย น.ส. อนุสรา ม.5/2

 

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329พ.ศ. 2398) เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย[1] เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลายๆเรื่อง

ปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่างๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง บ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และเป็นที่กำเนิดผลงานนิราศเรื่องแรกของท่านคือ นิราศเมืองแกลง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์แห่งอื่นๆ อีก เช่น ที่วัดศรีสุดาราม ที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม วันเกิดของสุนทรภู่คือวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น วันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมศิลปะการประพันธ์บทกวีจากองค์กรต่างๆ โดยทั่วไป

 

 

 

 

Anti Drug by Anusara M.5/2

 

 

สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า “ยาเสพติด” ในความหมายของ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization or WHO) จะหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้กำหนดความหมายสิ่งเสพติดให้โทษดังนี้ สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน ลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้เสพ มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุ่นแรงอยู่ตลอดเวลา และทำให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่”

ปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดนับว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะสิ่งเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอื่นๆ หลายด้าน นับตั้งแต่ ตัวผู้เสพเองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ลำบากทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินซื้อยาไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้อง และสังคม ต้องสูญเสีย เงินทอง เสียเวลาทำมาหากิน ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณในการปราบปรามและรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด และเหตุผลที่ทำให้ สิ่งเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศอีกข้อหนึ่งคือ ปัจจุบันมีผู้ติดสิ่งเสพติดเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ยังไม่รวมถึงจำนวนผู้ติดบุหรี่ สุรา ชา กาแฟ

 

หน้าที่ของเงิน ของ อนุสรา ม.5/2

หน้าที่ของเงิน

 

           ด้วยปัญหาข้างต้น เงินจึงเกิดขึ้นและทำหน้าที่ดังนี้

 

           •    เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of exchange)

 

           •    เป็นที่เก็บรักษามูลค่า (Store of value)

 

           •    เป็นหน่วยวัดมูลค่า (Unit of account)

 

           •    เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต (Standard of deferred payment) หน้าที่นี้เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายสินค้าเงินเชื่อกัน เพราะการกำหนดเป็นการคืนด้วยเงินนั้น ย่อมที่จะดีกว่าการกำหนดการคืนด้วยสินค้า ซึ่งอาจมีปัญหาทั้งด้านขนาด ปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งสินค้าบางอย่างยังอาจเน่าเสียได้ง่าย

 

 

wan wai kroo by Anusara M.5/2

 

Happy Teacher’s Day

 

 

 

– You are the bestest Teacher in this world. Wherever I may go in my life, I will always remember that I had an excellent guide in the form of a teacher, You.

 

 

 

– I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you (name of your teacher)

 

 

 

– Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.

 

 

 

– We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us.

 

 

 

– You are not only our teacher. Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

 

 

 

– I may not say it always. But, I mean it whenever I say it. Thank You Teacher for all the things you have done for us.

 

 

wan wai kroo by Anusara 5/2

To sirwith love by Anusars M.5/2

 

http://youtu.be/7aSFoY3W3NM

TO SIR WITH LOVE
Lulu
The schoolgirl days.
Of telling tales and
biting nails are gone.
But in my mind.
I know they will
still live on and on.
But how do you thank someone
who has taken you
from crayons to perfume,
It isn’t easy but I’ll try..
If you wanted the sky
I’d write across the sky
in letters that would soar.
A thousand feet high.
To Sir, With Love
….
The time has come.
For closing books
and long last look must end.
And as I leave.
I know that I
am leaving my best friend.
A friend
who taught me right from wrong
and weak from strong
that’s alot to learn.
What,
What can I give you in return
If you wanted the moon.
I would try to make a start.
But I would rather.
you let give my heart
To Sir, With Love
….
Those awkward years.
Have hurried by
why did they fly away.
Why is it Sir.
Children grow up
to be people one day.
What takes the place
of climbing trees.
and dirty knees
in the world outside.
What is there
for you I can buy..
If you wanted the world
I’d surround it
with a wall I’d scrawl
These words with
letters ten feet tall.
To Sir…With Love

วิชา การเงิน ธนาคาร เเละ การคลัง

 http://61.91.205.171/economic/e-learning/unit05/lesson1.html

give my love anusara M.5/2

I wish to give my love to what sxist in this iahd Plee lay so thos youhdd my

All the life and angle fly  I give my love through the earth the sky the stream and

trees may live in peace and hormony A bide with me in pleasant joy

Idiom By Anurara M62

http://www.idiomsite.com/

1

2